Українська мова за професійним спрямуванням


ДОБРИЙ ДЕНЬ! ПРАЦЮЄМО ДИСТАНЦІЙНО!!!

ЗАПИСАТИ СТИСЛИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ (ДО 11.11.20)

ТЕМА   ОРФОЕПІЧНІ ТА ОРФОГРАФІЧНІ НОРМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ. ОРФОЕПІЧНІ ТА ОРФОГРАФІЧНІ СЛОВНИКИ

МЕТА: ОЗНАЙОМИТИ СТУДЕНТІВ  З ОРФОГРАФІЧНИМИ ТА ОРФОЕПІЧНИМИ НОРМАМИ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ; РОЗВИВАТИ НАВИЧКИ ПРАВИЛЬНОЇ ВИМОВИ; ВИХОВУВАТИ МОВНУ ТА МОВЛЕННЄВУ КУЛЬТУРУ СТУДЕНТІВ.

ПЛАН:

1.     ОРФОЕПІЧНІ НОРМИ СУЛМ.

2.     ОРФОГРАФІЧНІ НОРМИ СУЛМ.

3.     СКЛАДНІ ВИПАДКИ СЛОВОВЖИВАННЯ.

ОРФОЕПІЧНІ НОРМИ СУЛМ

ОРФОЕПІЧНА Й АКЦЕНТНА НОРМИ - ЦЕ ПРАВИЛА ВИМОВИ Й НАГОЛОСУ.

УКРАЇНСЬКА І РОСІЙСЬКА МОВИ МАЮТЬ РІЗНІ ПРАВИЛА ОРФОЕПІЇ. РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ МОЖНА НЕДОМОВЛЯТИ ЗАКІНЧЕННЯ СЛІВ ,ПРОПУСКАТИ СКЛАДИ ,НЕНАГОЛОШЕНІ О ЯК А, І ЦЕ БУДЕ ВВАЖАТИСЯ НЕГРАМОТНОЮ ОРФОЕПІЄЮ.

УКРАЇНСЬКА МОВА ВИМАГАЄ ВИМОВЛЯТИ ВСЕ ТОЧНО І ЧІТКО, ТАК, ЯК НАПИСАНО. ВИНЯТОК ПРЕДСТАВЛЯЄ ОДНА ЛІТЕРА Щ, ЯКА Є СКЛАДОВОЮ, ДВОЗВУЧНОЮ В УСІХ СЛОВАХ І ВИМОВЛЯЄТЬСЯ ЯК ШЧ.

У ЧАС І.ФРАНКА УКРАЇНСЬКА МОВА НЕ МАЛА ЩЕ ЛІТЕРИ Щ, ВОНА ЗАПОЗИЧЕНА З РОСІЙСЬКОГО АЛФАВІТУ В РАДЯНСЬКІ ЧАСИ, АЛЕ ОРФОЕПІЯ-ВИМОВА ЗАЛИШИЛАСЬ ДАВНЯ. ДРУГЕ ПРАВИЛО УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОЕПІЇ СТОСУЄТЬСЯ НЕНАГОЛОШЕНОЇ ЛІТЕРИ О. КОЛИ ЛЮДИ, ЩО ГОВОРЯТЬ УКРАЇНСЬКІ СЛОВА НА РОСІЙСЬКИЙ ЛАД ,ТО ОСЬ ЯКИЙ ОРФОЕПІЧНИЙ ПАРАДОКС, ЩО З ТОГО ВИХОДИТЬ: КАМПАЗІТАРИ, АВТАПАРТРЕТИ, ПАДАРУНОК, ПАШТОВА СКРИНЬКА, ПЕРІАД, ПРАГРЕС...

УКРАЇНСЬКА МОВА ПРОСИТЬ ВИМОВЛЯТИ ВСІ НЕНАГОЛОШЕНІ О ЯК О:КОМПОЗИТОРИ, АВТОПОРТРЕТИ. ТРЕТЄ ПРАВИЛО СТОСУЄТЬСЯ ОРФОЕПІЇ І УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРИ В. У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ ЛІТЕРА В ВИМОВЛЯЄТЬСЯ ЯК «Ф». В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ПІДМІНА ЗВУКУ «В» НА «Ф» ЗВУЧИТЬ АБСОЛЮТНО НЕМИЛОЗВУЧНО, НЕГРАМОТНО, НЕПРИЄМНО.

ВАРТО З ОСОБЛИВОЮ УВАЖНІСТЮ ДОТРИМУВАТИСЯ У СВОЄМУ МОВЛЕННІ ТАКИХ ОРФОЕПІЧНИХ НОРМ СУЛМ:

1.     ВИМОВА ЗВУКІВ І СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ (КОНКУРЕНТ: «О» ЗАМІСТЬ «А»; КІГТІ, ЛЕГКО, ВОГКО, ДЬОГТЮ: «Г-Х» ЗАМІСТЬ «Х»; КЛЯТЬБА: «Т» ЗАМІСТЬ «Д»; ПРОСЬБА: «С» ЗАМІСТЬ «З»; ПРОЇЗНИЙ – БЕЗ «Д»; ЯКІСНИЙ – БЕЗ «Т»; ГОЛЛАНДІЯ (ПОДВОЄННЯ); ДОРОГИЙ – ДОРОЖЧИЙ; ВУЗЬКИЙ – ВУЖЧИЙ І Т.Д.)

2.     ВРАХОВУВАТИ СУСПІЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ОРФОЕПІЧНИХ НОРМ (ПРАВИЛЬНО НАГОЛОШУВАТИ СЛОВА, УНИКАТИ ПОВТОРЕНЬ, МОВНИХ ВАД, ДОТРИМУВАТИСЯ ЧЕРГУВАНЬ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ У ВИМОВІ).

ОРФОГРАФІЧНІ НОРМИ СУЛМ.

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА – ЦЕ ОРІЄНТАЦІЯ В НАПИСАННІ НА ОСТАННЄ ВИДАННЯ «УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ» ТА НА НОРМАТИВНІ СЛОВНИКИ.

ОРФОГРАФІЯ ВИЗНАЧАЄ ПРАВИЛЬНЕ НАПИСАННЯ ЗВУКІВ ЛІТЕРАМИ, НАПИСАННЯ СЛІВ РАЗОМ ,ОКРЕМО І З ДЕФІСОМ, ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ ,ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ ЧАСТИНИ СЛОВА З РЯДКА В РЯДОК ,ОКРІМ ТОГО, ОРФОГРАФІЯ РЕГУЛЮЄ НАПИСАННЯ АФІКСІВ І ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАННЯ СЛІВ.

ОРФОГРАФІЧНІ ПРАВИЛА ,ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СИСТЕМИ ПИСЬМОВИХ НОРМ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ ,ЄДИНІ ДЛЯ ВСІХ ,ХТО КОРИСТУЄТЬСЯ ДАНОЮ МОВОЮ, ЄДНІСТЬ І ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ ОРФОГРАФІЇ ДЛЯ ВСІХ ПОЛЕГШУЄ СПІЛКУВАННЯ ЛЮДЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ, ЕФЕКТИВНІШЕ СПРИЯЄ ПІДНЕСЕННЮ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ НАРОДІВ. У ОСНОВІ ОРФОГРАФІЇ ЛЕЖИТЬ ГРАФІКА ,ВОДНОЧАС ВОНА ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ПЕВНИХ ПРИНЦИПАХ, ЯКІ ЗУМОВЛЕНІ ФОНЕТИЧНОЮ І ГРАМАТИЧНОЮ БУДОВОЮ МОВИ Й ВІДДЗЕРКАЛЮЮТЬ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЇЇ ПРАВОПИСНОЇ СИСТЕМИ. СУЧАСНА ОРФОГРАФІЯ ВИБУДУВАНА НА ДВОХ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПАХ – ФОНЕТИЧНОМУ І МОРФОЛОГІЧНОМУ. ПЕВНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МАЄ ТАКОЖ І СМИСЛОВИЙ АБО СЕМАНТИЧНО-ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ПРИНЦИПИ ПИСЬМА. ТАК, ЗА СМИСЛОВИМ РОЗРІЗНЕННЯМ СЛІВ ВЖИВАЄМО ВЕЛИКУ Й МАЛУ ЛІТЕРУ.

ВАРТО З ОСОБЛИВОЮ УВАЖНІСТЮ ДОТРИМУВАТИСЯ ТАКИХ ОРФОГРАФІЧНИХ НОРМ СУЛМ:

1.     НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ (НАПІВПРИБУТКОВИЙ, ПІВАРКУША; ЖИРОБАНК, ЦІНОУТВОРЕННЯ; ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ, КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ, КІЛОВАТ-ГОДИНА, ЛЮДИНА-ДЕНЬ, ПІВ КИЄВА, ПІВ ЄВРОПИ; ІНТЕРВАЛЮТНИЙ, САМООКУПНИЙ; СУСПІЛЬНО КОРИСНИЙ, БЕЗСТРОКОВО ВІДПУСКНИЙ; КІЛЬКАМІЛЬЙОННИЙ, ДВОХСОТИЙ; О П’ЯТІЙ ГОДИНІ, ДЕСЯТЬ ХВИЛИН НА ЧЕТВЕРТУ; АБИЩО, ХТОЗНА-ЯКИЙ; РАЗ У РАЗ, КІНЕЦЬ КІНЦЕМ, ОДНИМ ОДНА; ПО-НАШОМУ, НІ З КИМ ТА ІН..)

2.     ПРАВОПИСУ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ (СІМФЕРОПОЛЬ, КЕМБЕРЛЕНД, СЕРЕДЗЕМНЕ МОРЕ, СЕЛО ІВАНА ФРАНКА, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНІ ТА ІН.)

3.     НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ (БЛАНК, АЛЬТРУЇЗМ, СУМА, МАСА, ТОННА, ГОЛЛАНДСЬКИЙ, КОНТРРЕВОЛЮЦІЯ, ІПОТЕКА, КОНСОРЦІУМ, БАР’ЄР, ФЕЄРВЕРК ТА ІН..)

ДОПОМОЖЕ ПІДРУЧНИК  С.В. ШЕВЧУК «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»С.513-516 

1. ЗАПИСАТИ СТИСЛИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ (ДО 04.11.20), ЯКИЙ  РОЗМІЩЕНО ЗА ПОСИЛАННЯМ ЛЕКЦІЯ.

2. ПРАКТИЧНА РОБОТА.

2.1 СКЛАСТИ РЕЧЕННЯ ЗІ СЛОВАМИ ПАРОНІМАМИ(З КОЖНИМ СЛОВОМ)

 - ДИПЛОМАТ-ДИПЛОМАНТ

-    ДІЛЬНИЦЯ-ДІЛЯНКА

-     ГРОМАДСЬКИЙ-ГРОМАДЯНСЬКИЙ

-    ІНФОРМАТИВНИЙ-ІНФОРМАЦІЙНИЙ

-    КОМПАНІЯ-КАМПАНІЯ

ДІБРАТИ СИНОНІМИ ДО СЛІВ

ТУРБУВАТИСЯ-

ЕНЕРГІЙНИЙ

ХРОНІЧНИЙ

СТИМУЛ

ГАЛУЗЬ

ДОПОМОЖЕ ПІДРУЧНИК  С.В. ШЕВЧУК «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»С.513-516 

Немає коментарів:

Дописати коментар

  02.12.2020р. здобувач і освіти ВПУ № 75 взяли участь у ІІІ обласних літературних читаннях, присвячених річниці від дня народження Григорія...